MUX-1: ATM Rozrywka straci miejsce na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej

MUX-1: ATM Rozrywka straci miejsce na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej
KRRiT twierdzi, że nie otrzymała wniosku o przedłużenie koncesji nadawcy kanału ATM Rozrywka. ATM Grupa odpiera zarzuty.

Dnia 14.01.2020 r. ATM Grupa skierowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przedłużenie Koncesji na kolejny okres dla programu ATM Rozrywka TV w trybie art. 35a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji tj. bez postepowania konkursowego na 12 miesięcy przed wygaśnięciem Koncesji.

Powyższe działanie w trybie art. 35a ww. ustawy jest standardowym działaniem dla podmiotu, który posiada aktualnie koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, ponieważ w takiej sytuacji koncesja zostałaby udzielona na kolejny okres bez przeprowadzania postępowania konkursowego oraz bez badania dodatkowych formalnych przesłanek przez KRRiT. Skorzystanie z tego trybu wymaga złożenia wniosku przez koncesjonariusza na 12 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnie posiadanej koncesji - czytamy w komunikacie nadawcy.

W piśmie z dnia 26.03.2020 r. ATM Grupa zmodyfikowała Wniosek (wniosła o rozłożenie na raty opłaty za przedłużoną koncesję, w związku ze spodziewanym wpływem sytuacji epidemiologicznej Covid 19 na działalność Emitenta). W odpowiedzi na ww. pismo, Emitent otrzymał dnia 06.05.2020 r. od KRRiT wezwanie do przedłożenia dowodów na wysłanie Wniosku w dniu 14.01.2020 r. Spółka w piśmie z dnia 08.05.2020 r. przekazał do KRRiT szereg dowodów potwierdzających nadanie Wniosku w dniu 14.01.2020 r. m.in. w postaci wydruku z własnej dokumentacji obiegu dokumentów oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię strony z pocztowej skrzynki nadawczej z dnia 14 stycznia 2020 r., wskazujące że Wniosek został nadany w placówce publicznego operatora pocztowego (co stanowi dowód nadania przesyłki poleconej).
 

W dniu 13.07.2020 r. nadawca ATM Rozrywka otrzymał pismo Przewodniczącego KRRiT z dnia 30.06.2020 r., w którym to ww. organ poinformował, że Wniosek Emitenta nie wpłynął do ww. organu, w związku z czym w ocenie organu nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie przedłużenia koncesji na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV. W związku z tym zaistniało prawdopodobieństwo, że z dniem 24.02.2021 r. Koncesja posiadana przez Emitenta wygaśnie i Emitent nie będzie miał możliwości w dalszym ciągu nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka TV po tej dacie. Przewodniczący KRRiT jednocześnie nie przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby zakwestionować ww. fakt nadania przesyłki przez Emitenta, wykazany dowodami przedłożonymi przez Emitenta, a niezależnie potwierdził fakt wpłynięcia do KRRiT przesyłki od Emitenta z dnia 14.01.2020 r. w dniu 17.01.2020 r., która zgodnie z informacjami przekazanymi przez ww. organ zawierała wyłącznie inne dokumenty również równolegle przedłożone przez Emitenta (tj. wynikające z obowiązków sprawozdawczych wobec KRRiT).

ATM Grupa podjęła decyzję o zleceniu przygotowania przez zewnętrznych doradców dwóch niezależnych opinii prawnych dotyczących dalszych możliwych działań prawnych w stosunku do działań podejmowanych przez KRRiT. Obie opinie niezależnie potwierdziły, że wobec wykazania przez Emitenta szeregiem dowodów faktu skutecznego wysłania Wniosku do KRRiT w dniu 14.01.2020 r., działanie KRRiT i Przewodniczącego KRRiT w tej sprawie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, a Wniosek powinien zostać merytorycznie rozpatrzony.

KRRiT uważa sprawę za zamkniętą. Tym samym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma rozpisać konkurs na nadawanie na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-1). 29 października 2020 ogłoszenie o konkursie trafiło do Rządowego Centrum Legislacji. Treść ogłoszenia będzie umożliwiała, podobnie jak ogłoszenie opublikowane w 2011 roku, wystąpienie o udzielenie koncesji na program wyspecjalizowany lub uniwersalny.

10-letnia koncesja na nadawanie ATM Rozrywka wygasa 25 lutego 2021 roku. Nadawcy mogą kierować do KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji bez postępowania konkursowego zgodnie z art. 35a Ustawy o radiofonii i telewizji na minimum 12 miesięcy przed wygaśnięciem obecnej koncesji.

źródło: sat-charts.eu / ATM Grupa / wirtualne media
MUX-1: ATM Rozrywka straci miejsce na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej

Pozostałe informacje


Komentarze ():