[Sport 1 HD]
(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Eutelsat 16A at 16°E:
MAX Sport 1 HD 11595 V 30000 5/6 More #

(2018-09-16)|Eutelsat 16A at 16°E:
Arena Sport 1 HD 11366 V 30000 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 4A at 4.8°E:
Eurosport 1 HD 12207 V 30000 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Eurosport 1 HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
MAX Sport 1 HD 11595 V 30000 5/6 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
PlanetSport 1 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Arena Sport 1 HD 11366 V 30000 3/4 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Nova Sport 1 HD 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Mtel Sport 1 HD 11595 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
MAX Sport 1 HD 11595 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-05-05)|Belintersat at 51.5°E:
Nova Sport 1 HD 11350 H 4/5000 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-04-07)|Belintersat at 51.5°E:
Nova Sport 1 HD 11350 H 45000 5/6 More #

(2018-03-04)|Amos 3/7 at 4.0°W:
Sport 1 HD 10842 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD NL 12129 V 29900 2/3 More #

(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
DIGI Sport 1 HD RO 11823 H 30000 5/6 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2017-07-09)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-06-04)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|ABS 2 at 75°E:
Eurosport 1 HD 12034 V 4/5000 2/3 More #

(2017-04-02)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Arena Sport 1 HD 12034 V 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Sport 1 HD 12034 V 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
DIGI Sport 1 HD RO 11823 H 30000 5/6 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
DIGI Sport 1 HD RO 11823 H 30000 5/6 More #

(2017-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Sport 1 HD 12379 V 28000 5/6 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
NOVA Sport 1 HD 11842 V 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
DIGI Sport 1 HD RO 11823 H 30000 5/6 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 12284 H 27500 2/3 More #

(2016-12-31)|Astra 3B at 23.5°E:
Sport 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Astra 3B at 23.5°E:
Nova Sport 1 HD 11877 H 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 12284 H 27500 2/3 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
EUROSPORT 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-04-16)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD BE 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-04-16)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD DUT 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD BE 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
NOVA Sport 1 HD 11877 H 29900 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Nova Sport 1 HD 11877 H 29900 3/4 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-02-29)|Astra 3B at 23.5°E:
NOVA Sport 1 HD 11877 H 29900 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 1 HD 10911 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 1 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-01-11)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Sport 1 HD 10842 V 30000 2/3 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Eurosport 1 HD 12382 H 27500 91 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD DUT 12110 H 27500 3/4 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 1 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5°E:
NOVA Sport 1 HD 11877 H 29900 3/4 More #

(2015-10-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2015-10-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Sport 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
SPORT 1 HD 11427 V 27500 3/4 More #

(2015-08-29)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 11843 V 27500 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-03-01)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 12111 V 27500 35 More #

(2015-02-18)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2015-01-24)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 4A at 4.8°E:
TV3 SPORT 1 HD 11345 V 30000 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
SPORT 1 HD HU 11823 H 30000 5/6 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Digi Sport 1 HD HU 11823 H 30000 5/6 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Digi Sport 1 HD RO 11823 H 30000 5/6 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
DIGI Sport 1 HD HU 11823 H 30000 5/6 More #

(2014-12-29)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-05-25)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-03-23)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
Sport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-02-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Sport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-02-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Sport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Digisport 1 HD 11747 H 27500 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-11-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2013-11-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E:
SPORT 1 HD 11862 H 27500 2/3 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
TV3 SPORT 1 HD 11345 V 30000 3/4 More #

(2013-02-05)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 12111 V 27500 35 More #

(2012-12-13)|Eutelsat 9A at 9°E:
OTE Sport 1 HD 12111 V 27500 35 More #

(2012-10-10)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Sport 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-06-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
SKY Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-06-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
SKY Sport 1 HD 12673 V 27500 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T

Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
2018-09-23
15:30 ¦l±sk Wrocław - Piast Gliwice
18:00 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:00
Pogoda
20:05
Sport
20:10
Drogi wolno¶ci
21:15
Rolnik szuka żony 5
22:15
Nasza niepodległa 1918-2018
23:50
Dla ciebie wszystko
TVP 2
21:50
Oszukana
Polsat
20:05
W rytmie serca
21:05
Kabaret na żywo według Paranienormalnych
23:05
¦lad
TVN
20:00
MasterChef 7
21:30
Pułapka
22:35
Oszukać przeznaczenie III