[History HD]
(2020-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2020-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2020-02-16)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2020-02-16)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2019-12-08)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2019-09-29)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11785 V 27500 5/6 More #

(2019-09-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11221 H 30000 3/4 More #

(2019-09-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat History HD 10928 H 30000 35 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2019-02-23)|Astra 3B at 23.5°E:
Nature HD/History HD 12402 V 30000 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2019-01-19)|Astra 3B at 23.5°E:
Nature HD/History HD 12402 V 30000 3/4 More #

(2018-12-31)|Eutelsat 9B at 9°E:
History HD TEST 12149 V 27500 5/6 More #

(2018-12-31)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11785 V 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Astra 3B at 23.5°E:
Nature HD/History HD 12402 V 30000 3/4 More #

(2018-12-09)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD BNL 11934 V 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11221 H 30000 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-03-04)|Amos 3/7 at 4.0°W:
Viasat Nature/History HD 11258 H 30000 2/3 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-03-04)|Intelsat 12/904 at 45°E:
History HD 11676 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 9B at 9°E:
COSMOTE History HD 12207 H 27500 2/3 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD DUT 12110 H 27500 3/4 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD BNL 11934 V 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2017-10-01)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD TEST 12149 V 27500 2/3 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2017-06-04)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12207 V 30000 3/4 More #

(2017-04-02)|ABS 2 at 75°E:
History HD 12034 V 4/5000 2/3 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD TEST 12149 V 27500 2/3 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11221 H 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
History HD 12034 V 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD TEST 12149 V 27500 2/3 More #

(2017-02-06)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11221 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD TEST 12149 V 27500 2/3 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Viasat History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Viasat History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Viasat History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11221 H 30000 3/4 More #

(2016-05-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Viasat History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 12207 H 27500 2/3 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Viasat History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12207 V 30000 3/4 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5°E:
History HD DUT 12110 H 27500 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2015-09-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2015-03-23)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2015-03-02)|Eutelsat 16A at 16°E:
Viasat Nature/History HD 11345 H 30000 35 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
HISTORY HD 12015 H 30000 3/4 More #

(2015-01-24)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
History HD 10842 V 30000 3/4 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature/History HD 10842 V 30000 3/4 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature_History HD 10842 V 30000 3/4 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature/History HD 10842 V 30000 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2014-12-29)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 12207 H 27500 2/3 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-08-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12713 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12713 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 12109 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD DUT 11798 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2014-03-12)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD DUT 11798 H 27500 3/4 More #

(2014-03-12)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 12073 V 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
History HD 10842 V 30000 2/3 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature/History HD 10842 V 30000 2/3 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature_History HD 10842 V 30000 2/3 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
History HD 10759 V 30000 2/3 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Viasat Nature/History HD 10759 V 30000 2/3 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0°W:
History HD 10759 V 30000 2/3 More #

(2014-02-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
History HD 12073 V 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD HU 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD DUT 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
History HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-10-04)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD HU 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-10-04)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD DUT 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-10-04)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E:
History HD 12246 V 29500 3/4 More #

(2013-08-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
History HD 12382 H 27500 91 More #

(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2013-08-09)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD BG 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-08-09)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2013-05-19)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2013-05-19)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat History HD 11265 H 30000 3/4 More #

(2012-11-17)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2012-11-09)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12207 V 30000 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
History HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
History HD 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-06-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-04-10)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
HISTORY HD BG 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-04-10)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
HISTORY HD PRELAD 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-04-10)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
HISTORY HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-04-10)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD BG 11798 H 27500 3/4 More #

(2012-04-10)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2012-03-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
History HD 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-02-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
History HD 11798 H 27500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
History HD 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
History HD 12265 V 27500 2/3 More #

(2011-05-14)|Astra 4A at 4.8°E:
Viasat Nature/History HD 12608 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
History HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2009-07-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
History HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2009-07-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
History HD 11875 H 27500 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
2021-04-23
18:00 Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław
20:30 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:00
Pogoda
20:10
Alarm!
20:30
Leśniczówka
21:00
Ojciec Mateusz 25
21:55
C.K. Dezerterzy
23:35
C.K. Dezerterzy
TVP 2
20:05
Barwy szczęścia
20:35
Kabaret. Super Show Dwójki
22:50
Muzyka, taniec, zabawa
Polsat
20:05
Twoja twarz brzmi znajomo
22:05
Wojna światów
TVN
20:05
Miłe wieści
20:10
Batman kontra Superman: Świt sprawiedliwości
23:10
Intruzi