[Disney XD]
(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2019-12-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 5/6 More #

(2019-12-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 5/6 More #

(2019-11-10)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 10844 V 30000 5/6 More #

(2019-11-10)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 10844 V 30000 5/6 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD+1 12731 H 29900 5/6 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 11958 V 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Disney XD 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD+1 12731 H 29900 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD+1 12635 V 29900 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 11823 H 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD +1 12635 V 29900 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 9B at 9°E:
Veronica / Disney XD HD 11747 H 30000 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-06-03)|Eutelsat 9B at 9°E:
Veronica / Disney XD HD 11747 H 30000 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD +1 12635 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 11265 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD D/N 11919 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Disney XD 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 11265 V 30000 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Disney XD 11219 H 29900 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-02-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 11325 H 24500 7/8 More #

(2017-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E:
Disney XD 12399 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2016-01-09)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
DISNEY XD 12640 V 22000 5/6 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Disney XD 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2015-12-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2015-11-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-08-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2015-06-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2015-06-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2015-06-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2015-04-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2015-03-01)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2015-01-24)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2015-01-24)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD D/N 11919 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD D/N 11919 H 27500 3/4 More #

(2014-11-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2014-10-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +1 12635 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 11219 H 29900 3/4 More #

(2014-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Disney XD 10834 V 27500 3/4 More #

(2013-12-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2013-12-05)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2013-09-30)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 10834 V 27500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E:
Disney XD HD 11758 H 29500 3/4 More #

(2013-06-07)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 12563 V 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (N/D) 11389 H 24500 7/8 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 10809 V 24500 7/8 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD (S/F) 10809 V 24500 7/8 More #

(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2013-04-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
DISNEY XD 12640 V 22000 5/6 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD D/N 11919 H 27500 3/4 More #

(2012-12-23)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2012-12-14)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-11-21)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2012-11-17)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2012-11-14)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2012-11-09)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD D/N 11919 H 27500 3/4 More #

(2012-10-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-10-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-10-13)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-10-13)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2012-09-20)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-09-19)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2012-09-17)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Disney XD HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2012-08-26)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-07-19)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 11357 H 24500 7/8 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E:
DISNEY XD 11574 V 30000 3/4 More #

(2012-03-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 10809 V 24500 7/8 More #

(2011-11-07)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD-MTV 11283 V 27500 5/6 More #

(2011-10-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD +2 12635 V 29900 3/4 More #

(2011-09-13)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2011-09-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2011-08-23)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD-MTV 11283 V 27500 5/6 More #

(2011-07-18)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 12563 V 27500 3/4 More #

(2011-06-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2011-05-28)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2011-05-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2011-04-23)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2011-04-09)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E:
Disney XD+1 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-04-09)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E:
Disney XD 12070 H 27500 2/3 More #

(2011-03-13)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2011-03-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 5/6 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E:
Disney XD 12304 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E:
Disney XD 12110 H 27500 2/3 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2010-09-05)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Disney XD+1 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD-MTV 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-08-10)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2010-08-09)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2010-07-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD +1 12635 V 27500 3/4 More #

(2010-07-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11219 H 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Disney XD-MTV 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-03-04)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2010-02-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2010-02-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Disney XD 10873 V 27500 7/8 More #

(2010-01-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11219 H 27500 3/4 More #

(2010-01-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2010-01-18)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2010-01-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11977 H 27500 3/4 More #

(2010-01-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11219 H 27500 3/4 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 12563 V 27500 3/4 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Disney XD 11357 H 24500 7/8 More #

(2009-12-29)|Sirius 4 at 4.8°E:
Disney XD 12034 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 12188 V 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11977 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Disney XD 11823 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
Disney XD 11758 H 27500 3/4 More #

(2009-05-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

(2009-04-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E:
DISNEY XD 12402 V 27500 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:10
Alarm!
20:30
Leśniczówka
20:55
Wielkie rodziny
21:40
Magazyn Ekspresu Reporterów
22:45
Ocaleni
23:50
Magazyn śledczy Anity Gargas
TVP 2
20:10
Barwy szczęścia
20:40
Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55
M jak miłość
21:50
Mata Hari
22:35
Zainwestuj w marzenia 3
22:45
The Good Doctor 2
23:40
Oskarżony: Człowiek
Polsat
20:05
Więzień labiryntu
22:40
Czterej bracia
TVN
20:10
Doradca smaku 14
20:15
Na Wspólnej
20:55
Milionerzy
21:30
Żywioły Saszy - ogień
22:30
Kuba Wojewódzki 15
23:30
Superwizjer