Brak informacji o nadajniku?
Być może nr kanału został zmieniony.
Aby uzyskać akutalne informacje o nadajnikach DVB-T
skorzystaj z Lokalizatora DVB-T / DVB-T2

Skorzystaj z Lokalizatora DVB-T by móc narysować
profil terenu od nadajnika do twojej anteny odbiorczej,
obliczyć odległość do tego nadajnika
oraz poznać dokładny kierunek ustawienia anteny!

(strona wymaga cookies)
Operator multipleksu: INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.
Nr pozwolenia: DZC-WTV-5151-59/12 (3)
Ważność koncesji: 3.04.2012 - 31.05.2015
Najnowsze informacje: