´╗┐


[VElevenSports2]
(2018-07-29)|Astra 3B at 23.5░E:
VElevensports2 12188 H 29900 2/3 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2░E:
VElevenSports2 12515 H 22000 5/6 More #