[Sky]
(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila Active 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila Active 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Due 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky News 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Drama HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Collection HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport NBA HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 6 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 5 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 2 11719 H 27500 89 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 5 HD 11170 H 22000 3/4 More #

(2020-02-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 1 HD 11170 H 22000 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila Active 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Primafila Active 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Due 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky News 11977 H 29900 5/6 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Drama HD 11843 V 29900 3/4 More #

(2020-02-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 4 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family HD 11758 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 4 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Comedy 11719 H 27500 89 More #

(2019-12-08)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 HD 11170 H 22000 3/4 More #

(2019-12-08)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
Sky News 12475 H 27500 7/8 More #

(2019-12-08)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
SKY News 12475 H 27500 7/8 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Family HD 12360 H 29900 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Uno +24 HD 12360 H 29900 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Uno +24 HD 12360 H 29900 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema 007 12054 H 29900 5/6 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 5/6 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky informa 11958 V 27500 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky informa 11958 V 27500 3/4 More #

(2019-12-08)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema 007 HD 11785 H 29900 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema 007 12054 H 29900 5/6 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 5/6 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Action HD 11785 H 29900 3/4 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema 007 HD 11785 H 29900 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-10-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 5 HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Drama HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Collection HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport NBA HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport NBA HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits 12054 H 29900 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2019-02-23)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink Ochutnavka 12345 H 29900 2/3 More #

(2019-02-23)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink 7 12345 H 29900 2/3 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action HD 12382 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 HD 12382 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +1 HD 12382 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 HD 11992 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic HD 11992 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema HD 11914 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 11914 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +1 11914 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Arts HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Arts HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 11758 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family HD 11758 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits 12054 H 29900 3/4 More #

(2019-01-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Originals HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Generation HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Originals HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Alien vs. Predator HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 4 HD 11992 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic HD 11992 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 10 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Alien vs. Predator 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-10-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-09-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Alien vs. Predator HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family Adventure 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 11 HD 11875 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 9 HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 10 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Alien vs. Predator 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 9 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 11 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Assist 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Stars HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family Adventure HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Nostalgie 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family Adventure 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Emotion 12031 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 4 HD 11992 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 11 HD 11875 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 +1 HD 11875 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 +1 HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 9 HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 10 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 9 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 11 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Comedy 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 10 HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2018-08-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 8 HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2018-08-19)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
SKY News 12475 H 27500 7/8 More #

(2018-08-19)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
SKY News 12475 H 27500 7/8 More #

(2018-08-19)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink Ochutnavka 12345 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Arena HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport ICC 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 13 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 12 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 11 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 10 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 9 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport NBA 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio Info 12616 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Info 12616 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Football HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Golf 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Football 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Serie A 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Arena 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Uno 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Golf HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport NBA HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Mix 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Mix HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno in Love 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno in Love HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink Ochutnavka 12345 H 29900 2/3 More #

(2018-06-18)|Astra 3B at 23.5E:
Sky Radio 11914 H 29900 2/3 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 13 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 12 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 11 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 10 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 9 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 12731 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Radio 12673 V 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Alien 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Alien HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Hits HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Luc Besson HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Luc Besson 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Comedy 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Family +1 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Family HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Passion HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport F1 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Mix 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic 12073 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Comedy 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Alien 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Passion 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Classics 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +24 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Family 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Uno 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Classics HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Comedy HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Mix HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cult 11977 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky News 11977 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport MotoGP 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno in Love 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport MotoGP HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport F1 HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
On Board Sky HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Meteo 24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Meteo24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Meteo24 11862 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema +1 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno +1 HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno in Love HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Max HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cinema Alien HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Cult HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11355 V 29900 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink Ochutnavka 12345 H 29900 2/3 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Luc Besson HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Luc Besson 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
noiSky 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky News Intl 12603 H 22000 5/6 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11758 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +1 11719 H 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Arts HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
noiSky 12034 V 29900 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky informa 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky informa 11958 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5E:
Skylink Ochutnavka 12345 H 29900 2/3 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5E:
Sky Radio 12188 H 29900 2/3 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Nostalgie 12031 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family 12031 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 HD 11992 H 27500 91 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic +1 HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 +1 HD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Star Wars 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
Sky News 12418 V 28000 7/8 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 HD 11992 H 27500 91 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Star Wars 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky News 11977 H 29900 3/4 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky News Intl 12603 H 22000 5/6 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky News Intl 12603 H 22000 5/6 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 HD 11914 H 27500 91 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 11332 H 22000 3/4 More #

(2017-08-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Fanzone HD 11332 H 22000 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 Super HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic 1993 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Moto GP Fake 11900 H 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport F1 Fake 11900 H 29900 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema +24 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-07-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 Super HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 13 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 12 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 11 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 10 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 9 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 9 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Plus 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Calcio 8 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport Mix HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Uno HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Atlantic HD 11785 H 29900 2/3 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
noiSky 11355 V 29900 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 Super HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 HD 11992 H 27500 91 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 2 HD 11914 H 27500 91 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 11758 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Amos 2/3 at 4.0W:
Skynews 10759 V 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-12-31)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
SKY News 12475 H 27500 7/8 More #

(2016-12-31)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30W:
SKY News 12475 H 27500 7/8 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Generation HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SDHSkyI 12092 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Generation 11881 V 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D Vintage 12635 V 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SDHSkyI 12092 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Nostalgie 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Family 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 1 11914 H 27500 91 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Star Wars 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Comedy 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Comedy 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Star Wars HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 HD 11992 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 HD 11914 H 27500 91 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Bundesliga UHD 11797 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema Star Wars 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 9 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport Plus 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 8 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 9 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport Plus 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 8 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 Super HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-09-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Service 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic 11355 V 29900 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 Super HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic+1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky HD FanZone 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-05-03)|Amos 2/3 at 4.0W:
Detsky 11222 H 30000 5/6 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky David Donatello HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky David Donatello 12054 H 29900 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-04-26)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 5 12304 H 27500 91 More #

(2016-04-26)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Disney Prinzessinnen HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-04-26)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 2 11914 H 27500 91 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 8 11875 H 27500 91 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Disney Prinzessinnen 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky HD FanZone 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-04-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky HD FanZone 11332 H 22000 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky David Donatello HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 9A at 9E:
Blue Sky 12399 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 6 12382 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action HD 12382 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 5 12304 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 3 11992 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 2 11914 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 8 11875 H 27500 91 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Test Radio 12034 V 29900 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
On Board Sky HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2016-03-27)|Amos 2/3 at 4.0W:
Detsky 11222 H 30000 5/6 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Disney Prinzessinnen HD 12304 H 27500 91 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Disney Prinzessinnen 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic Rocks 11977 H 29900 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Amos 2/3 at 4.0W:
Detsky 11222 H 30000 5/6 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic Rocks 11977 H 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport Plus 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport Plus 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic+1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 HD 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic HD 11992 H 27500 91 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11719 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYROCK 11567 V 22000 5/6 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2016-01-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Test Radio 12034 V 29900 3/4 More #

(2016-01-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2016-01-09)|Eutelsat 7A at 7E:
HBB_SKY360 11678 H 30000 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action HD 12382 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYROCK 12363 V 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News HD 12304 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News HD 12304 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits HD 12304 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Nostalgie 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Krimi 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Emotion 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema HD 11914 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Atlantic 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Nostalgie 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+24 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Comedy 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-12-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
On Board Sky HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2015-12-24)|Eutelsat 7A at 7E:
HBB_SKY360 11678 H 30000 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2015-11-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-11-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-09-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-09-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-09-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-09-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2015-09-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2015-09-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-09-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-08-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno 12054 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Service 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2015-06-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-06-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-06-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2015-05-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky News Arabia 11747 H 27500 3/4 More #

(2015-04-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky News Arabia 11747 H 27500 3/4 More #

(2015-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2015-04-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Atlantic +1 HD 12731 H 29900 3/4 More #

(2015-04-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYMASTER2 12603 H 22000 5/6 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYMASTER1 12603 H 22000 5/6 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Nostalgie 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYROCK 11567 V 22000 5/6 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYMASTER2 12603 H 22000 5/6 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
SKYMASTER1 12603 H 22000 5/6 More #

(2015-02-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2015-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
TEST Sky 12341 V 29900 2/3 More #

(2015-02-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Test113 10775 H 29900 5/6 More #

(2015-02-05)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Test113 10775 H 29900 5/6 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema HD 11914 H 27500 91 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11797 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema 11797 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Nostalgie 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2015-01-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkyIndianaJonesHD 12341 V 29900 2/3 More #

(2015-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkyIndianaJones 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
Sky News 12418 V 28000 7/8 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11797 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 1 11797 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11797 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11719 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Hispasat 1D/1E at 30W:
FOX NEWS SKY 10730 H 27500 3/4 More #

(2014-12-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8E:
Sky News HD 11345 H 30000 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2014-11-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2014-11-12)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky INFO 11170 H 22000 2/3 More #

(2014-10-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 2 12031 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 3 11992 H 27500 91 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Cinema+1 11797 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Comedy 11797 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event B 11758 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2014-10-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2014-09-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
noiSky 11219 H 29900 3/4 More #

(2014-09-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Test Sky 10853 H 29900 3/4 More #

(2014-09-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
noiSky 11219 H 29900 3/4 More #

(2014-09-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Test Sky 10853 H 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Active 1 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySport1Fake 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Radio 11881 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11881 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11881 V 27500 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Meteo24 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-07-31)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Inside 10853 H 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 11 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 10 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 9 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySpo1Magaz 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-06-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-05-30)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 Active 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 5 12382 H 27500 91 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 6 12382 H 27500 91 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 4 12304 H 27500 91 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 5 12304 H 27500 91 More #

(2014-04-06)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2014-04-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Inside 10853 H 29900 3/4 More #

(2014-03-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Action HD 11332 H 22000 3/4 More #

(2014-03-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky HD FanZone 11332 H 22000 3/4 More #

(2014-03-23)|Amos 2/3 at 4.0W:
Skynews 10889 V 30000 2/3 More #

(2014-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2014-03-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News HD 12304 H 27500 91 More #

(2014-03-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Bundesliga HD 1 12304 H 27500 91 More #

(2014-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 12616 H 29900 3/4 More #

(2014-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-22)|Amos 2/3 at 4.0W:
Skynews 10759 V 30000 2/3 More #

(2014-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 13 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 12 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2014-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
BlueSky 10815 H 27500 5/6 More #

(2014-02-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2014-02-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
SkySpo1Magaz 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2014-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport F1 HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 7A at 7E:
SKYTURK360 11678 H 30000 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
Sky SPORTS NEWS 11345 H 30000 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
Sky News HD 11345 H 30000 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DraRomHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ChristmsHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Standalone 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky 3D 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno +1 12034 V 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Arte HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Sky Uno +1 11958 V 27500 3/4 More #

(2013-12-06)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
BlueSky 10815 H 27500 5/6 More #

(2013-12-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11719 H 27500 3/4 More #

(2013-12-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Nostalgie 11719 H 27500 3/4 More #

(2013-12-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Xmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action HD 12246 V 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action HD 12246 V 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/HorHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/HorHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sport Catflap 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-11-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12304 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SKY Challenge TV FSAT 12304 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit+1 12304 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12304 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Disney HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/HorHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/HorHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/HorHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DraRomHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DraRomHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DraRomHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sport Catflap 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 +1 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPremiereHD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPremiereHD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic+1 11914 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 11778 V 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
iSales Sky Products 11778 V 27500 2/3 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkySp AshesHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 7A at 7E:
SkyDSL 10720 V 27500 3/4 More #

(2013-10-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action HD 12246 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action HD 12246 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPremiereHD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family HD 12012 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Movies 007 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 12382 H 27500 91 More #

(2013-08-30)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky TG24 HD 12092 H 29900 3/4 More #

(2013-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2013-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
Sky News 12418 V 28000 7/8 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 3D 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 3D 12460 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sp NewsHD 12266 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sp NewsHD 12266 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Standalone 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts Ashes 12110 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Movies 007 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sp NewsHD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sp NewsHD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkySp AshesHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SKY Challenge TV FSAT 11565 V 27500 2/3 More #

(2013-08-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Standalone 11508 H 27500 2/3 More #

(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 14 12466 V 29900 3/4 More #

(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2013-08-11)|Trksat 2A/3A at 42E:
SKYTURK360 12650 H 4249 5/6 More #

(2013-06-28)|Eutelsat 10A at 10.0E:
08 Sky News 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-06-28)|Eutelsat 10A at 10.0E:
06 Sky Sports 2 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-06-28)|Eutelsat 10A at 10.0E:
05 Sky Sports 1 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2013-06-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2013-06-01)|Eutelsat 7A at 7E:
SkyDSL 10720 V 27500 3/4 More #

(2013-05-18)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Disney HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts Rieu 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts Rieu HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-05-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-04-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11914 H 27500 91 More #

(2013-04-02)|Astra 2A/2B/2C/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Arts 2 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-04-02)|Astra 2A/2B/2C/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Arts Rieu 12148 H 27500 2/3 More #

(2013-04-02)|Astra 2A/2B/2C/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Arts 2 HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-04-02)|Astra 2A/2B/2C/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Arts Rieu HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-04-02)|Astra 2A/2B/2C/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-29)|Eutelsat 10A at 10.0E:
08 Sky News 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-03-29)|Eutelsat 10A at 10.0E:
06 Sky Sports 2 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-03-29)|Eutelsat 10A at 10.0E:
05 Sky Sports 1 11222 V 27500 3/4 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky MdnGrtsHD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats HD 12168 V 29500 3/4 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Chnl 995 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Disney 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-28)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Select 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-03-27)|Astra 4A at 4.8E:
Sky SPORTS NEWS 11345 H 30000 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 13 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 12 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 11 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 10 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 9 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
On Board Sky HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
SkySpF1HDstats 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
SkySpF1HDmagazi 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
SkySpF1HDvoting 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport F1 HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Uno HD 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-02-18)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport F1 12466 V 29900 3/4 More #

(2013-02-18)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Test 10853 H 29900 5/6 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky 11934 V 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky ChristmsHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2013-01-10)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Test 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-12-30)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-12-30)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-12-23)|ABS 1 at 75E:
Detsky 12550 V 22000 7/8 More #

(2012-12-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky News Intl 12603 H 22000 5/6 More #

(2012-12-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11797 H 27500 3/4 More #

(2012-12-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Emotion 11797 H 27500 3/4 More #

(2012-12-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Comedy 11797 H 27500 3/4 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Movies 007 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic+1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 +1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro Active 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ChristmsHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-12-10)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Standalone 11508 H 27500 2/3 More #

(2012-12-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Hits 11719 H 27500 3/4 More #

(2012-12-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Xmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 007 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 11603 V 27500 2/3 More #

(2012-11-17)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic+1 11565 V 27500 2/3 More #

(2012-11-06)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
CHAT SKY 903 12149 V 27500 3/4 More #

(2012-11-05)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5E:
Sky Radio 11914 H 27500 3/4 More #

(2012-11-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-11-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-10-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
noiSky 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Insider HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Movies 007 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
iSales Sky Products 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic+1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
iSales Sky Products 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 007 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-10-10)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-10-10)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Arte HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-10-08)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-10-08)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 15 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-09-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Insider HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Summer 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
My Sky 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase Search 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Summer HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-09-04)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ShowcseHD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-08-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-08-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-08-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-08-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-08-20)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-08-16)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-08-16)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Uno HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 10 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 9 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 10 11900 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 9 11900 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 11900 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 11900 H 29900 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-07-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12341 V 29900 2/3 More #

(2012-07-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-07-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-07-02)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-07-02)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-06-28)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-06-28)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Music 11219 H 29900 3/4 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet and Sky Vegas 12070 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Games 12070 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet and Sky Vegas 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet At The Races 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-26)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
SkySportExtraHD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 6 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport Extra 11900 H 29900 3/4 More #

(2012-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
SkySportExtraHD 11843 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Assist 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Inside 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky News 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 1 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Assist 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Radio 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky News 11977 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Test 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News HD 12460 H 29500 3/4 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-06)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 11565 V 27500 2/3 More #

(2012-06-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 12382 H 27500 91 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports HD3 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports HD4 12344 H 29500 3/4 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Ads 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 12285 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky2 12207 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 12207 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet and Sky Vegas 12070 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 11934 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet Reg 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Rewards from Sky 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 11508 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky2 11508 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet and Sky Vegas 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky2 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 11469 H 27500 2/3 More #

(2012-05-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2012-05-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11992 H 27500 91 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7E:
SKYTURK360 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7E:
SKYTURK360 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-04-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 12070 H 27500 3/4 More #

(2012-03-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport HD Extra 12304 H 27500 91 More #

(2012-03-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport Austria 12148 H 27500 3/4 More #

(2012-03-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-03-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 29900 3/4 More #

(2012-03-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2012-03-15)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-03-14)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2012-03-05)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
Sky News 11862 H 28000 7/8 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD3 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Spts F1 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 12363 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD4 12344 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 12344 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Bet At The Races 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Bet Active 12148 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports F1 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Bet At The Races 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Bet Active 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD1 11798 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD1 11798 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11798 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD4 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD3 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD2 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD1 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 4 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 3 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 1 HD 11740 V 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD2 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports HD2 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eutelsat 28A at 28.2E:
Sky Sports 2 HD 11719 H 29500 3/4 More #

(2012-02-27)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-02-27)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12207 V 27500 2/3 More #

(2012-02-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky 3D 11785 H 29900 2/3 More #

(2012-02-23)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet Reg 12207 V 27500 2/3 More #

(2012-02-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noiSky 12616 H 29900 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 29900 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 24 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 11996 V 29900 2/3 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 2 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12304 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 12110 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 10876 V 22000 5/6 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 10876 V 22000 5/6 More #

(2012-02-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2012-02-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky TG24 11862 H 29900 3/4 More #

(2012-02-14)|Eutelsat W3A at 7E:
SKYTURK HD 10844 H 30000 5/6 More #

(2012-02-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky 3D 12382 H 27500 91 More #

(2012-02-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Insider HD 12382 H 29500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2012-01-30)|Eutelsat W3A at 7E:
SKYTURK 360 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-01-30)|Eutelsat W3A at 7E:
SKYTURK360 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-01-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News HD 12304 H 27500 91 More #

(2012-01-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select 2 11797 H 27500 3/4 More #

(2012-01-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Select Event A 11797 H 27500 3/4 More #

(2012-01-30)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
My Sky 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-01-29)|Eutelsat W3A at 7E:
SKYTURK 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-01-29)|Eutelsat W3A at 7E:
SKYTURK 360 11678 H 30000 3/4 More #

(2012-01-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2012-01-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY 888 12539 H 27500 3/4 More #

(2012-01-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY 942 12539 H 27500 3/4 More #

(2012-01-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-31)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-12-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY 888 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bingo WML 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bingo 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bingo Test 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News Active iText Quad 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-12-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2011-12-16)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-12-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-02)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport Info 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-12-02)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport News 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-11-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY2) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-11-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY27) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noiSky 12731 H 29900 3/4 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Text Holidays 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro Active 11934 V 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyBet,Casino,Bingo&Poker 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet and Sky Vegas 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-10-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Radio on Sky 12092 H 29900 3/4 More #

(2011-10-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Radio 12092 H 29900 3/4 More #

(2011-10-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Radio on Sky 12092 H 29900 3/4 More #

(2011-09-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyBet,Casino,Bingo&Poker 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 11604 V 27500 2/3 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyBet,Casino,Bingo&Poker 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-09-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-09-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Provini Sky Sony 12731 H 29900 3/4 More #

(2011-09-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY2) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-09-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2011-09-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport24 11958 V 27500 3/4 More #

(2011-08-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky & Fastweb 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-08-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Offerta Sky & Fastweb 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Itext Holidays 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 12148 H 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Upgrade Dal 12110 H 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 11934 V 27500 2/3 More #

(2011-08-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview Active 11565 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY27) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-08-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY2) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky 1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-13)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-08-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY2) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-08-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-LRO-8 (SKY27) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-29)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Ads 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-29)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Ads 12070 H 27500 2/3 More #

(2011-07-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Novita` Sky 12092 H 29900 3/4 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Spts News 12129 V 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Customer Service 12070 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Rewards from Sky 11758 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit 11585 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview Active 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview Active 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit+1 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyLivingLoves 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky2 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-07-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 29900 3/4 More #

(2011-07-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2011-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky & Fastweb 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Offerta Sky & Fastweb 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-07-18)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
Sky News 11216 V 24500 7/8 More #

(2011-07-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-07-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 (SKY1) 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-05)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
CIAO SKY 867 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2011-06-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-06-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-06-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-06-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-06-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 29900 3/4 More #

(2011-06-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Postalmarket SKY 867 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-06-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
CIAO SKY 867 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-05-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-05-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-05-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skygate_2 JCC 12558 V 27500 3/4 More #

(2011-05-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYPLEX TXP92 12558 V 27500 3/4 More #

(2011-04-27)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Radio 12574 H 22000 5/6 More #

(2011-04-27)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Radio- 12574 H 22000 5/6 More #

(2011-04-26)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Radio 12343 H 27500 3/4 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Vegas 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Bet 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Text Holidays 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro 11914 H 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro Active 11914 H 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro Active 11914 H 27500 2/3 More #

(2011-04-24)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Text Holidays 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-04-09)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyLivingLoves 11681 V 27500 2/3 More #

(2011-04-09)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyLivingLoves 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-04-07)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 27500 3/4 More #

(2011-03-30)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-03-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-03-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview Active 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-03-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview Active 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-03-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Text Holidays 11546 H 27500 2/3 More #

(2011-03-02)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-03-02)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noiSky 12207 H 29900 3/4 More #

(2011-03-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-03-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 14 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-02-28)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky3+1 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-02-28)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-02-28)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-02-28)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky3 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noiSky 12207 H 29900 3/4 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 14 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Primafila Sky 11977 H 27500 3/4 More #

(2011-02-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex RMB 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex RMB 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-17)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12304 H 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky3 Free Weekend 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit 11604 V 27500 2/3 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 12031 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 2 12031 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2011-02-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living+1 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Livingit+1 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyLivingLoves 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Living 11739 V 27500 2/3 More #

(2011-02-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 12 11900 H 27500 3/4 More #

(2011-02-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 11900 H 27500 3/4 More #

(2011-02-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-02-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 12 11900 H 27500 3/4 More #

(2011-02-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 11900 H 27500 3/4 More #

(2011-02-02)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-02-02)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Atlantic 11469 H 27500 2/3 More #

(2011-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-01-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport Info 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-01-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport Info 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-01-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport Info 11719 H 27500 3/4 More #

(2011-01-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Inside 10853 H 27500 3/4 More #

(2011-01-22)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky3 Free Weekend 12207 V 27500 2/3 More #

(2011-01-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 9 11758 H 27500 3/4 More #

(2011-01-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 8 11758 H 27500 3/4 More #

(2011-01-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noi Sky 12673 V 27500 3/4 More #

(2011-01-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY TEST 11585 V 27500 3/4 More #

(2011-01-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noi Sky 12673 V 27500 3/4 More #

(2011-01-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Preview 11565 V 27500 2/3 More #

(2011-01-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-01-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky 3D 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Action HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport HD 2 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Cinema HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11875 H 27500 3/4 More #

(2011-01-04)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-01-04)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2011-01-02)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 ( SKY2 ) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-12-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noi Sky 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-12-21)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skygate ORANGE 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-12-21)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
RMB Skygate 2 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-12-15)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
iSales Sky Products 12304 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Ads 12304 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
SkyPoker.com 12304 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Showcase 12285 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Christmas 12285 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Hub Sky News Active 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News Active iText Quad 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Active Ads 12110 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Intro Active 11934 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
iSales Sky Products 11778 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Rewards from Sky 11778 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Premiere 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Prem+1 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Thriller 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
ISM Sky1 v6 11508 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Arts 2 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky2 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky3 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky1 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 3 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 1 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
Sky Sports 4 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-12-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-12-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-12-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-11-30)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-11-30)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Cinema Hits HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2010-11-30)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Christmas HD 11875 H 27500 3/4 More #

(2010-11-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Cartelli SKYPLEX 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Inside 10853 H 27500 3/4 More #

(2010-11-18)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 ( SKY2 ) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-11-18)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 (SKY1) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-11-18)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Cartelli SKYPLEX 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex RMB 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3D 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
noi Sky 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Assist Active 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY 905 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Novita` Sky 12092 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Assist 12092 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Radio 12092 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Novita` Sky 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Assist 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Radio 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 12031 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 2 12031 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 1 12031 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 7 11758 H 27500 3/4 More #

(2010-11-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 ( SKY2 ) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-11-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 (SKY1) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-11-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
skygate24 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY 905 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-06)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Krimi 12070 H 27500 3/4 More #

(2010-11-02)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
skygate24 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-10-23)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 13 12070 H 27500 3/4 More #

(2010-10-23)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky 3D 11875 H 27500 3/4 More #

(2010-10-23)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 6 11758 H 27500 3/4 More #

(2010-10-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-10-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE ERTU 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-10-14)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
SKYROCK 11567 V 22000 5/6 More #

(2010-10-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKYGATE ERTU 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-10-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Arqiva Channel 11317 V 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3D 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-10-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skygate ORANGE 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-09-30)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skygate ORANGE 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-09-30)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
skygateTDA 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-09-30)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3D 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-09-27)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-09-27)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 11179 H 27500 3/4 More #

(2010-09-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Bundesliga 1 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-09-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 11179 H 27500 3/4 More #

(2010-09-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 11179 H 27500 3/4 More #

(2010-09-21)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 11179 H 27500 3/4 More #

(2010-09-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-09-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-09-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Arqiva Channel 11317 V 27500 3/4 More #

(2010-09-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-09-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Arqiva Channel 11317 V 27500 3/4 More #

(2010-09-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-09-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-09-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-08-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Arts 2 12226 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 3 12226 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 1 12226 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 4 12226 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky News Eire (Cable) 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky News UK (Cable) 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Hub Sky News Active 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bingo WML 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bingo 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bingo Test 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bet Reg 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky3+1 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky News 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 2 12207 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Spts Xtra 12148 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bet At The Races 12148 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bet Active 12148 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 4 12148 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Arts 2 12070 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 3 12070 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Sports 1 12070 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Spts Xtra 12070 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Cust Ch 11934 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Intro Active 11934 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Drama 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Mdn Greats 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky DramaRom 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Family 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Indie 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Classics 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky ScFi/Horror 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Comedy 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Action 11836 H 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Active 11778 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Active WML Browser 11778 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Christmas 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Screen 2 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Mdn Greats 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Premiere 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Prem+1 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Thriller 11604 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Bet At The Races 11565 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Games 11565 V 27500 2/3 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
Sky Text Holidays 11565 V 27500 2/3 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 12073 V 27500 3/4 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 12073 V 27500 3/4 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 12073 V 27500 3/4 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 2 12073 V 27500 3/4 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
906 SKY 11470 V 27500 5/6 More #

(2010-08-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
906 SKY 11470 V 27500 5/6 More #

(2010-08-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport HD 1 11875 H 27500 3/4 More #

(2010-08-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 7 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Sport 8 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio Info 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Inside 10853 H 27500 3/4 More #

(2010-08-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY TEST 11585 V 27500 3/4 More #

(2010-08-07)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY TEST 11585 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY TG 24 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY Focus 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
SKY Meteo24 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Play 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Assist Active 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sound 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky SupCalcioHD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 2 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select Event B 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Emotion 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Cinema +1 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Cinema 11797 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Nostalgie 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 6 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 5 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 4 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Select 3 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Sky Cinema Hits 11719 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 ( SKY2 ) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
ITA-FOC-17 (SKY1) 12558 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
skygate24 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Skyplex 10.2 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12418 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 3 HD 12418 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Test 12418 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport Extra 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport Extra 11900 H 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
906 SKY 11470 V 27500 5/6 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
906 SKY 11470 V 27500 5/6 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
906 SKY 11470 V 27500 5/6 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 2 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 4 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 8 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 7 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 1 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 2 HD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio Info 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky SupCalcioHD 12616 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 14 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport Extra 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 15 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 1 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Supercalcio 11958 V 27500 3/4 More #

(2010-07-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 14 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport Extra 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 15 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 6 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 5 HD 12673 V 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport 3 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Calcio 14 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Sky Sport Extra 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E: