[Radio ZET Gold]
(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-11-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12284 H 27500 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12284 H 27500 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12188 V 27500 3/4 More #

(2013-07-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12284 H 27500 5/6 More #

(2013-07-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Radio ZET Gold 12284 H 27500 5/6 More #