TVN7 nadal bez koncesji (foto)

TVN7 nadal bez koncesji (foto)10 lutego 2022 r. w głosowaniu w sprawie koncesji dla programu TVN 7 nie osiągnięto wymaganej większości.

Trzy głosy były za przyznaniem koncesji (Przewodniczący Witold Kołodziejski, min. Teresa Bochwic i min. Elzbieta Więcławska-Sauk), a dwa przeciwko przyznaniu koncesji (min. Andrzej Sabatowski i prof. Janusz Kawecki). W związku z tym, głosowanie pozostało bez rozstrzygnięcia.

Prof. Janusz Kawecki, w uzasadnieniu swojej niezmiennej opinii oświadczył:

Wyjaśniam, jako członek organu konstytucyjnego samodzielnie podejmujący decyzje, iż przy ich podejmowaniu muszę kierować się wymaganiami zapisanymi przede wszystkim w Konstytucji oraz w ustawie o radiofonii i telewizji.

Już przy analizie wniosku TVN SA o przyznanie koncesji na program TVN24 na kolejny okres KRRiT wykazała, iż struktura kapitałowa wnioskodawcy narusza wymagania występujące od 2004 roku w ustawie o radiofonii i telewizji. A wynika to z tego, iż podmiotem dominującym w strukturze kapitałowej TVN SA stawały się kolejno podmioty, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

We wrześniu ub. r. KRRiT większością głosów przyjęła jednak uchwałę o przyznaniu koncesji na program TVN24. Ja głosowałem przeciw tej uchwale. Na podstawie wcześniej przyjętej uchwały nr 230/2021 przewodniczący KRRiT miał wezwać wszystkich nadawców, których struktura kapitałowa nie jest zgodna z wymaganiami ustawowymi do przywrócenia stanu spełniającego wymagania ustawowe.

Struktura kapitałowa TVN SA, który wnioskuje o przyznanie koncesji na program TVN Siedem na kolejny okres, jest nadal identyczna jak przy rozpatrywaniu wniosku o koncesję na program TVN24. Tak więc, obecnie głosuję identycznie tzn. zgodnie z poprzednim rozpoznaniem.

Z kolei zaś prezydent RP, w uzasadnieniu swego stanowiska w sprawie braku zgody na podpisanie ustawy z 11 sierpnia 2021 r., zgłoszonej przez grupę posłów, nie odniósł się do przedstawionego powyżej problemu niezgodności struktury kapitałowej wnioskodawcy z już obowiązującym prawem, Miałem nadzieję, że przed podjęciem decyzji przez prezydenta RP dojdzie do spotkania z KRRiT i wtedy będziemy mogli przedstawić nasze argumenty. Pomimo wielokrotnie przedstawianej prośby, do spotkania nie doszło.
Przypomnijmy, że na antenie TVN7 emitowane są specjalne spoty informujące widzów o możliwości utraty koncesji. Stacja zachęca widzów do wysyłania skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według wstępnych informacji Rada otrzymała już ok. 8 tys. skarg od widzów TVN7.

Więcej: TVN7 zniknie z telewizji naziemnej?


Dodatkowo pod logo ekranowym kanału emitowany jest napis z informacją zawierającą liczbę dni pozostałych do utraty ważności koncesji TVN7.

źródło: sat-charts.eu / KRRiT
TVN7 nadal bez koncesji (foto)

Pozostałe informacje


Komentarze ():