TVN 24 nadal bez koncesji. Kanały TVN Grupy Discovery będą nielegalne?

TVN 24 nadal bez koncesji. Kanały TVN Grupy Discovery będą nielegalne?
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie była w stanie podjąć decyzji w sprawie przedłużenia koncesji informacyjnej stacji TVN 24. Dodatkowo w nocy z 7 na 8 lipca 2021 grupa posłów PiS złożyła kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

TVN 24 w tym roku świętuje 20-lecie stacji. Informacyjny kanał TVN Grupy Discovery wystartował 9 sierpnia 2001 roku. We wrześniu br. kończy się już druga, 10-letnia koncesja KRRiT na nadawanie tego kanału. Mimo złożenia przez nadawcę wniosku o przedłużenie koncesji w zeszłym roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal (po wielu miesiącach) nie rozpatrzyła tego wniosku.

W zachowaniu KRRiT w sprawie koncesji TVN 24 wiele osób doszukuje się podtekstu politycznego. TVN 24 nie jest zbytnio przychylna aktualnej władzy, co przeszkada rządom PiSu oraz kontrolowanej przez nich Radzie. Oficjalnie jednak Rada tłumaczy swoje postępowanie szczegółową weryfikacją struktry własnościowej spółki. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji "udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie może przekraczać 49 proc." Wyjątek stanowią firmy i osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Grupa TVN od sześciu lat jest w amerykańskich rękach. W połowie 2015 roku nadawcę kupił holding Scripps Networks Interactive, który z kolei na początku 2018 roku został przejęty przez koncern Discovery. Discovery nie kontroluje jednak kanałów TVN przez swoją amerykańską spólką, a przez zarejestrowaną w Niderlandach spółkę Polish Television Holding BV, co powinno spełniać zapisy ustawy.
 

W nocy z środy na czwartek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

"Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ponadto wskazania wymaga, że brak precyzyjnych regulacji może powodować dyskryminacyjne traktowanie polskich koncesjonariuszy, w stosunku do koncesjonariuszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie nakładanych ograniczeń inwestycyjnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

"Z przepisów art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji nie wynika bowiem jednoznacznie, czy ograniczenia przewidziane w przepisach art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują obecnie zastosowanie wobec mającej siedzibę w Polsce spółki z udziałem osób zagranicznych, ubiegającej się o koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych lub już będącej koncesjonariuszem, zależnej bezpośrednio od osoby zagranicznej z siedzibą lub stałym miejscem zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie zależnej pośrednio od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast takie powinno być właściwe rozumienie tego przepisu, a proponowana zmiana to umożliwia"

"W proponowanej zmianie w art. 35 ust. 2 przede wszystkim wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do (polskich) spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do (polskich) spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne"

Zaznaczono, że w proponowanej zmianie w art. 35 ust. 3 usuwa się regulację przewidującą, że "spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń z art. 35 ust. 2 ustawy". "Ponadto przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Analiza powyższych zapisów może sugerować chęć delegalizacji (odebrania koncesji) dla wszystkich kanałów TVN Grupy Discovery (m.in. TVN, TVN 24, TVN 7, TTV...).

Do sprawy odniosł się już zarząd TVN:

Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy.

W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów.

Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni działając w imieniu naszych widzów.

Zarząd Spółki TVN S.A.


źródło: sat-charts.eu / KRRiT / TVN / Wirtualne Media
TVN 24 nadal bez koncesji. Kanały TVN Grupy Discovery będą nielegalne?

Pozostałe informacje


Komentarze ():