PMT

PMT - skrót od Program Map Table. Tablica opisuj±ca położenie kanałów w strumieniu.

Czy wiesz co to jest PPC?