[RTR]
(2019-12-08)|Eutelsat 9B at 9°E:
RTR Planeta 12130 H 27500 2/3 More #

(2019-11-09)|Eutelsat 9B at 9°E:
RTR Planeta 12130 H 27500 2/3 More #

(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
MotorTrend HD 11393 V 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS+ 11221 H 30000 3/4 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS+ 11221 H 30000 3/4 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-04-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11345 H 30000 35 More #

(2018-04-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2018-03-04)|Amos 3/7 at 4.0°W:
RTR Planeta 10842 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 9B at 9°E:
RTR Planeta 12130 H 27500 2/3 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 11595 H 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-10-01)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11996 H 27500 3/4 More #

(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-09-03)|Amos 3/7 at 4.0°W:
RTR Planeta 10889 V 30000 3/4 More #

(2017-09-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-09-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2017-07-10)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2017-06-04)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2017-04-16)|Türksat 3A/4A at 42°E:
RTR PLANETA 11472 H 2/3450 5/6 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11387 H 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11996 H 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2016-08-21)|Eutelsat 7A at 7°E:
DriverTracker F1 11101 H 14400 3/4 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11345 H 30000 35 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 7A at 7°E:
DriverTracker F1 11101 H 14400 3/4 More #

(2016-02-15)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 10889 V 30000 3/4 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2015-12-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-12-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-12-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-12-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-12-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-12-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS plus 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-03-23)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-03-02)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 2/3 More #

(2015-02-18)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2015-01-24)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
RTR Rossia 12456 V 28000 7/8 More #

(2014-12-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2014-11-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9°E:
RTR Planeta 12130 H 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2014-04-05)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 More #

(2014-03-23)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 10889 V 30000 2/3 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 7A at 7°E:
DriverTracker F1 10973 H 9874 3/4 More #

(2014-03- 04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
RTR 11034 V 27500 3/4 More #

(2014-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11996 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11996 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11919 H 27500 3/4 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2013-08-30)|Eutelsat 7A at 7°E:
RTR PLANETA 10927 H 30000 3/4 More #

(2013-08-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 3/4 More #

(2013-06-28)|Eutelsat 7A at 7°E:
DriverTracker F1 10973 H 9874 3/4 More #

(2013-04-17)|Eutelsat 7A at 7°E:
Tx3 RTR MSC-066 10982 H 4937 3/4 More #

(2013-03-24)|Eutelsat 7A at 7°E:
Tx3 RTR MSC-066 10982 H 4937 3/4 More #

(2013-03-11)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS RRS 11262 H 30000 3/4 More #

(2013-03-11)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 3/4 More #

(2013-03-11)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 3/4 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11919 H 27500 3/4 More #

(2013-02-21)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11262 H 30000 3/4 More #

(2013-02-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2013-02-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2013-02-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-10-09)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 More #

(2012-10-09)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 More #

(2012-10-02)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 More #

(2012-10-02)|Amos 2/3 at 4.0°W:
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 More #

(2012-03-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
RTR Planeta 12456 V 28000 7/8 More #

(2012-03-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
RTR Rossia 12456 V 28000 7/8 More #

(2012-03-11)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-03-11)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-03-11)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-03-01)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-03-01)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-03-01)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-14)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-14)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-14)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-09)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-09)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2012-02-09)|Eutelsat W3C at 16°E:
RTRS 11324 V 30000 3/4 More #

(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 12245 V 27500 3/4 More #

(2011-10-02)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-10-02)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-10-02)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-09-25)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 12245 V 27500 3/4 More #

(2011-09-25)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-09-25)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-09-25)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-08-01)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-08-01)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-08-01)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-20)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-20)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-20)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-17)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-17)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-17)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-08)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-08)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-07-08)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
RTRS 10834 V 27500 5/6 More #

(2011-03-13)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11919 H 27500 3/4 More #

(2011-03-13)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11900 V 27500 3/4 More #

(2011-01-30)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta Baltic 11900 V 27500 3/4 More #

(2011-01-30)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta Estonia test 11843 H 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11900 V 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta Estonia test 11843 H 27500 3/4 More #

(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E:
INTERTRACK SVA5 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E:
INTERTRACK - PVU5 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-07-14)|Astra 4A at 4.8°E:
RTR Planeta 11919 H 27500 3/4 More #

(2010-05-26)|Sirius 4 at 4.8°E:
INTERTRACK - SVA6 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-05-26)|Sirius 4 at 4.8°E:
INTERTRACK - PVU5 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-05-26)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta 11919 H 27500 3/4 More #

(2010-05-26)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta Baltic 11900 V 27500 3/4 More #

(2010-04-05)|Sirius 4 at 4.8°E:
INTERTRACK - SVA6 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-04-05)|Sirius 4 at 4.8°E:
INTERTRACK - Datatote 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-03-30)|Eutelsat W3A at 7°E:
TRTRT2 W3 11014 V 6666 7/8 More #

(2010-03-29)|Eutelsat W3A at 7°E:
TRTRT2 W3 11014 V 6666 7/8 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
RTR Planeta 11823 H 28000 7/8 More #

(2009-12-31)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
RTR Planeta 11823 H 28000 7/8 More #

(2009-05-24)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta 11938 V 27500 3/4 More #

(2009-04-25)|Sirius 4 at 4.8°E:
INTERTRACK - Datatote 12188 H 27500 7/8 More #

(2009-04-11)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta Baltic 11900 V 27500 3/4 More #

(2008-10-11)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta 11938 V 27500 3/4 More #

(2008-08-25)|Sirius 4 at 4.8°E:
RTR Planeta Baltic 11900 V 27500 3/4 More #

(2008-08-02)|Eutelsat W3A at 7°E:
TRTRT2 W3 10959 V 6666 7/8 More #

(2008-07-28)|Eutelsat W3A at 7°E:
TRTRT2 W3 11014 V 6666 7/8 More #

(2008-07-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2°E:
Flirtrepublik 12662 H 22000 5/6 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:10
Alarm!
20:30
Leśniczówka
21:00
Motel Polska
21:55
Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00
Ocaleni
TVP 2
20:10
Barwy szczęścia
20:45
Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55
M jak miłość
21:50
Czerwona królowa
23:00
Lubię patrzeć, jak wschodzi słońce
Polsat
20:05
Ninja Warrior Polska 2
22:10
Love Island. Wyspa miłości 2
23:10
Zdrady
TVN
20:10
Doradca smaku 13
20:15
Na Wspólnej
20:55
Milionerzy
21:30
Chyłka - Kasacja
22:30
Kuba Wojewódzki 15
23:30
Superwizjer