[MINIMAX]
(2020-02-22)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 11720 H 30000 3/4 More #

(2020-02-16)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 11720 H 30000 3/4 More #

(2019-12-07)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 11720 H 30000 3/4 More #

(2018-09-16)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11387 H 30000 3/4 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
MINIMAX 11303 H 30000 2/3 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
MINIMAX 11303 H 30000 2/3 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11366 V 30000 3/4 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11055 V 27500 4/5 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
MINIMAX 11303 H 30000 2/3 More #

(2018-04-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11345 H 30000 35 More #

(2018-04-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
MINIMAX 11303 H 30000 2/3 More #

(2018-03-04)|Amos 3/7 at 4.0°W:
Minimax/C8 10842 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11387 H 30000 3/4 More #

(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11055 V 27500 4/5 More #

(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11055 V 27500 4/5 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax Ro 11996 V 28000 7/8 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax CZ (SVT) 11804 V 28000 7/8 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax Cz 11804 V 28000 7/8 More #

(2017-09-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax Hu 11766 V 28000 7/8 More #

(2017-09-03)|Amos 3/7 at 4.0°W:
Minimax/Animax+ 10889 V 30000 3/4 More #

(2017-09-03)|Amos 3/7 at 4.0°W:
Minimax/C8 10889 V 30000 3/4 More #

(2017-07-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11055 V 27500 4/5 More #

(2017-07-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 10928 H 30000 35 More #

(2017-04-02)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11094 V 27500 4/5 More #

(2017-04-02)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 10928 H 30000 35 More #

(2017-03-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11387 H 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11996 V 28000 7/8 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11804 V 28000 7/8 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11766 V 28000 7/8 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11387 H 30000 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11345 H 30000 35 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12563 H 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax Ro 11996 V 28000 7/8 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax CZ (SVT) 11804 V 28000 7/8 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax Cz 11804 V 28000 7/8 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 Hu 11766 V 28000 7/8 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11345 H 30000 35 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11345 H 30000 35 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11345 H 30000 35 More #

(2016-07-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11345 H 30000 35 More #

(2016-07-03)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11094 V 27500 4/5 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11345 H 30000 35 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-04-16)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11074 H 1/250 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax/C8 10889 V 30000 3/4 More #

(2016-02-15)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax/Animax+ 10889 V 30000 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 3B at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2015-12-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax 11094 V 27500 4/5 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11554 H 30000 7/8 More #

(2015-07-09)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2015-03-23)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2015-03-16)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2015-03-16)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12563 H 27500 3/4 More #

(2015-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax&Anime+ 10806 V 30000 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12687 H 27500 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11996 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11996 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11804 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11804 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11766 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / C8 11766 V 28000 7/8 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax/Anime+ 10806 V 30000 2/3 More #

(2014-04-15)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax&Anime+ 10806 V 30000 2/3 More #

(2014-04-05)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax/Animax 10889 V 30000 2/3 More #

(2014-04-05)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Minimax/C8 10889 V 30000 2/3 More #

(2014-03-12)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 12070 H 27500 3/4 More #

(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax HU 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-12-31)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-10-04)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax HU 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-09-23)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2013-08-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11996 V 28000 7/8 More #

(2013-06-27)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax RO 12687 H 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12687 H 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11766 V 28000 7/8 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11766 V 28000 7/8 More #

(2013-05-01)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-03-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-03-11)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-02-21)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-02-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-01-19)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-01-19)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-01-03)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2013-01-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2013-01-01)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-12-23)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-12-23)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-12-19)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-12-14)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-12-14)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-12-06)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-11-24)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-11-03)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2012-10-18)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2012-10-13)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-10-09)|Hellas Sat 2 at 39°E:
Minimax/Anime 12568 V 30000 7/8 More #

(2012-09-24)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-09-22)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-08-18)|Eutelsat 9A at 9°E:
Minimax 12073 V 27500 3/4 More #

(2012-07-19)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-07-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-06-25)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-04-28)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-03-30)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-03-05)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11804 V 28000 7/8 More #

(2012-03-05)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax / Animax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-03-01)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-03-01)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 11766 V 28000 7/8 More #

(2012-02-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Minimax 11875 H 27500 5/6 More #

(2012-02-09)|Eutelsat W3C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2012-01-30)|Eutelsat W3C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11553 H 30000 7/8 More #

(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8°E:
Minimax 12360 V 27500 3/4 More #

(2011-11-11)|Eutelsat W3C at 16°E:
Minimax/FilmPlus 11551 H 30000 7/8 More #

(2011-07-18)|Amos 2/3 at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2011-07-18)|Amos 2/3 at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2011-04-23)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E:
Minimax/FilmPlus 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 1H/1G/3A at 23.5°E:
Minimax 11992 H 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 1H/1G/3A at 23.5°E:
Minimax 11992 H 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 1H/1G/3A at 23.5°E:
Minimax 11992 H 27500 3/4 More #

(2010-09-25)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax RO 12687 H 27500 3/4 More #

(2010-06-19)|Amos 2/3 at 4°W:
Minimax Hun/A+ 11260 H 27500 3/4 More #

(2010-06-19)|Amos 2/3 at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2010-06-19)|Amos 2/3 at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2010-06-19)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12563 H 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Minimax/FilmPlus 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Minimax/FilmPlus 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-03-27)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax RO A+ 12687 H 27500 3/4 More #

(2010-02-01)|Eutelsat W2 at 16.0°E:
Minimax/FilmPlus 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax RO 12687 H 27500 3/4 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12563 H 27500 3/4 More #

(2010-01-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12245 H 28000 5/6 More #

(2009-12-31)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax RO 12687 H 27500 3/4 More #

(2009-12-31)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12563 H 27500 3/4 More #

(2009-12-31)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12245 H 28000 5/6 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax Romania 11260 H 27500 3/4 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax Serbia 11260 H 27500 3/4 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax Rom/A+ 11260 H 27500 3/4 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax Hungary 11260 H 27500 3/4 More #

(2009-04-11)|Amos 1/2/3 at at 4°W:
Minimax 10842 H 27500 7/8 More #

(2009-02-07)|Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Minimax 12245 H 28000 5/6 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
2020-09-18
18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Raków Częstochowa
20:30 Wisła Kraków - Wisła Płock
2020-09-19
15:00 Lechia Gdańsk - PGE FKS Stal Mielec
17:30 Pogoń Szczecin - ¦l±sk Wrocław
20:00 Legia Warszawa - Górnik Zabrze
2020-09-20
15:00 KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia
17:30 Lech Poznań - Warta Poznań
2020-09-21
18:00 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:10
Alarm!
20:30
Le¶niczówka
21:00
Hobbit: niezwykła podróż
23:55
Obserwator
TVP 2
20:10
Barwy szczę¶cia
20:45
Postaw na milion
21:30
Studio prezenterskie TVP 2
21:40
Anything goes. Ale jazda!
22:35
Muzyka, taniec, zabawa
23:40
Zdrada
Polsat
20:05
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami
22:10
Love Island. Wyspa miło¶ci 2
23:10
Zdrady
TVN
20:05
Harry Potter i więzień Azkabanu
23:10
Ponad bezprawiem