[E!]
(2019-02-23)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL 11739 V 29900 2/3 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! Entertainm. HD 12382 H 27500 91 More #

(2019-01-20)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11554 V 30000 5/6 More #

(2018-12-31)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11554 V 30000 5/6 More #

(2018-09-16)|Eutelsat 9B at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Eutelsat 9B at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL 11798 H 29500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment CZ 11798 H 29500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL. 11798 H 29500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment CZ. 11798 H 29500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL 11739 V 29900 2/3 More #

(2018-08-19)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11554 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11554 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment CZ 11739 V 29900 2/3 More #

(2018-07-29)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL 11739 V 29900 2/3 More #

(2018-07-15)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
E! Entertainment 10911 V 27500 3/4 More #

(2018-06-03)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11533 V 30000 3/4 More #

(2018-06-03)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT HD 11533 V 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 4A at 4.8E:
E! 11265 H 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11595 H 30000 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11533 V 30000 3/4 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment DUT 11798 H 29500 3/4 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment BNL 11798 H 29500 3/4 More #

(2017-10-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
E! 12577 H 27500 2/3 More #

(2017-09-03)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11231 V 30000 3/4 More #

(2017-07-09)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11231 V 30000 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2017-04-16)|Trksat 3A/4A at 42E:
E! ENTERTAINMENT 11012 V 30000 5/6 More #

(2017-04-16)|Trksat 3A/4A at 42E:
E! ENTERTAINMENT 11012 V 30000 5/6 More #

(2017-04-16)|Trksat 3A/4A at 42E:
E! ENTERTAINMENT 11012 V 30000 5/6 More #

(2017-04-02)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11554 V 30000 5/6 More #

(2017-04-02)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11231 V 30000 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! Entertainment 10911 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11231 V 30000 3/4 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8W:
E! Entertainment 12563 V 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Eutelsat 9A at 9E:
E! HD 12399 H 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! Entertainm. HD 11875 H 27500 91 More #

(2016-05-15)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11471 H 30000 7/8 More #

(2016-05-08)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-05-08)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 5/6 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 9A at 9E:
E! HD 12399 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 5/6 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment CZ 11798 H 29500 3/4 More #

(2016-01-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2016-01-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! ME 12245 H 27500 3/4 More #

(2016-01-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2016-01-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! 12640 V 22000 5/6 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! 12640 V 22000 5/6 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! Entertainm. HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! Entertainm. HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-12-25)|Astra 4A at 4.8E:
E! 12169 V 27500 3/4 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment DUT 11798 H 29500 3/4 More #

(2015-12-06)|Astra 3B at 23.5E:
E! Entertainment CZ 11798 H 29500 3/4 More #

(2015-11-13)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 5/6 More #

(2015-11-13)|Eutelsat 16A at 16E:
E! Entertainment 11595 H 30000 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2015-09-23)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-09-23)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment Europe 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 5/6 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 5/6 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11471 H 30000 7/8 More #

(2015-07-09)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-06-06)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Russia 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-03-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-03-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2015-02-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11637 H 30000 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 4A at 4.8E:
E! 12169 V 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Russia 12092 H 27500 3/4 More #

(2014-12-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2014-11-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2014-10-19)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment D 12437 H 27500 3/4 More #

(2014-03-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 12577 H 27500 2/3 More #

(2014-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2014-02-21)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2014-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2014-01-21)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2014-01-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! +1 11344 H 27500 2/3 More #

(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! 11344 H 27500 2/3 More #

(2013-12-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2013-10-06)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-09-23)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! 11344 H 27500 2/3 More #

(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2013-08-09)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment D 12437 H 27500 3/4 More #

(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment D 12437 H 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Eutelsat 9A at 9E:
E! Entertainment D 12437 H 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Eutelsat 9A at 9E:
E! ME 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-04-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! Entertainm. HD 11332 H 22000 3/4 More #

(2013-04-21)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-04-17)|Eutelsat 16A at 16E:
E! Entertainment 11595 H 30000 2/3 More #

(2013-04-17)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-04-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2013-04-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E! 12640 V 22000 5/6 More #

(2013-04-07)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2013-03-24)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2013-03-24)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-03-24)|Eutelsat 9A at 9E:
E! ME 12092 H 27500 3/4 More #

(2013-03-03)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2013-03-03)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2013-02-21)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2013-02-21)|Eutelsat 16A at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2012-12-23)|Eutelsat 16A at 16E:
E! Entertainment 11595 H 30000 2/3 More #

(2012-12-23)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16E:
E! Entertainment 11595 H 30000 2/3 More #

(2012-11-22)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
E! 10758 V 27500 3/4 More #

(2012-11-03)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-10-31)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16E:
E! 11470 H 30000 7/8 More #

(2012-10-26)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16E:
E! 11470 H 30000 7/8 More #

(2012-10-18)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11344 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11344 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! 11344 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! 11344 H 27500 2/3 More #

(2012-10-13)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-10-10)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-09-24)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-09-15)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-07-25)|Eutelsat 9A at 9E:
E! France 11727 V 27500 3/4 More #

(2012-05-02)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2012-05-02)|Eutelsat 16A/16B/16C at 16E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11451 V 25065 2/3 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11451 V 25065 2/3 More #

(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11451 V 25065 2/3 More #

(2012-04-08)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Live! 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-03-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Live! 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-03-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Live! 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-03-11)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-03-04)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
Live! 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-03-01)|Eutelsat 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-03-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
E!Entertainement 11170 H 22000 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11508 H 27500 2/3 More #

(2012-02-14)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11344 H 27500 2/3 More #

(2012-02-10)|Eurobird 9A at 9E:
E! EEUR 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-02-02)|Eurobird 9A at 9E:
E! EEUR HD 12245 H 27500 3/4 More #

(2012-01-30)|Eurobird 9A at 9E:
E! France 11727 V 27500 3/4 More #

(2011-12-23)|Eurobird 9A at 9E:
E! France 11727 V 27500 3/4 More #

(2011-11-11)|Eutelsat W3C at 16E:
E! 11468 H 30000 7/8 More #

(2011-11-11)|Eutelsat W3C at 16E:
E! 11280 V 27500 5/6 More #

(2011-11-07)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2011-11-07)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (D/E) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-11-07)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment D 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11508 H 27500 2/3 More #

(2011-10-02)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (D/E) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-10-02)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (D/E) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-09-25)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2011-09-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 12188 H 27500 2/3 More #

(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11508 H 27500 2/3 More #

(2011-08-31)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 V 27500 5/6 More #

(2011-08-16)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (TR) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-16)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (PL) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-16)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (D/E) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (TR) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (TR) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (PL) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (PL) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Eurobird 9A at 9E:
E! Entertainment (D/E) 12437 H 27500 3/4 More #

(2011-06-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2011-05-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2011-04-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2011-03-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
E! Entertainm 11343 V 27500 2/3 More #

(2011-03-13)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-11-21)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-11-21)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-11-21)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Live! 12092 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Live! 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-10-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
E! 12635 V 27500 3/4 More #

(2010-09-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
E! ENTERTAINMENT 12640 V 22000 5/6 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
E! 12635 V 27500 3/4 More #

(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
E! 12034 V 27500 3/4 More #

(2010-07-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
E! 12034 V 27500 3/4 More #

(2010-07-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Live! 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-05-27)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-05-19)|Astra 1H/1G/3A at 23.5E:
E!Entertainment 11914 H 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-02-13)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-02-07)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Live! 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-02-01)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 10972 V 27500 3/4 More #

(2010-01-13)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2009-04-19)|Telstar 12 at 15W:
E! EME 11063 H 19280 3/4 More #

(2009-02-07)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2008-12-25)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

(2008-12-14)|Eutelsat W3A at 7E:
E! ENTERTAINMENT 11452 V 25066 2/3 More #

(2008-12-13)|Eutelsat W2 at 16.0E:
E! 11283 H 27500 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieąco!

Masz ciekawego newsa, informacj prasową lub pomys na artyku?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramwek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzw w TV
2019-09-18
18:55 Club Brugge - Galatasaray
18:55 Olympiacos Pireus - Tottenham Hotspur
21:00 Bayern Monachium - Cvena Zvezda Belgard
21:00 Paris Saint Germain - Real Madryt
21:00 Dinamo Zagrzeb - Atalanta
21:00 Szachtar Donieck - Manchester City
21:00 Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa
21:00 Atletico Madryt - Juventus Turyn
 
Ekstraklasa w TV
2019-09-20
18:00 Piast Gliwice - Rakw Czstochowa
20:30 Lech Pozna - Jagiellonia Biaystok
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanaw

Video

Program tv - dzisiejszy wieczr
Wpisz nazw kanau:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:10
Alarm!
20:25
Leniczwka
20:55
Liga Mistrzw UEFA
23:10
Pianica
TVP 2
20:05
Barwy szczcia
20:40
Kulisy seriali "Na dobre i na ze" i "Na sygnale"
20:50
Na dobre i na ze
21:50
Na sygnale
22:25
44. Festiwal Polskich Filmw Fabularnych w Gdyni
22:35
Salon piknoci
Polsat
20:05
Nasz nowy dom
21:10
Zawsze warto
22:15
Love Island. Wyspa mioci
23:20
Szkoa uwodzenia
TVN
20:10
Doradca smaku 11
20:15
Na Wsplnej
20:55
Milionerzy
21:30
Starsza pani musi fikn
22:35
Troja