[DATA]
(2019-11-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Cobalt Data 11938 H 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12418 H 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12418 H 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11823 V 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
IEPG Data 10853 H 29900 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
IEPG Data 10775 H 29900 5/6 More #

(2018-12-31)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11785 V 27500 3/4 More #

(2018-09-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA_SYS_68 11778 V 27500 3/4 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
Cobalt Data 12130 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12054 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12034 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11977 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11804 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_data__ 12015 V 27500 5/6 More #

(2018-04-10)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM TR 78 11973 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SERVICE R9 12363 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
Data_System_TR_66 11739 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
IP DATA 12111 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-02-06)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_data_n 12015 V 27500 5/6 More #

(2017-02-06)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_data__ 12015 V 27500 5/6 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM 76 11508 V 22000 5/6 More #

(2016-10-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 11508 V 22000 5/6 More #

(2016-08-21)|Eutelsat 7A at 7E:
DATA CH 11101 H 14400 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 7A at 7E:
DATA CH 11101 H 14400 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12265 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12265 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS AUDIO & UTILITY DATA - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 12581 V 22000 5/6 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
BData3 12031 H 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 11934 V 27500 3/4 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 11538 V 22000 5/6 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM 76 11508 V 22000 5/6 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM[98 12363 V 27500 3/4 More #

(2015-03-16)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 11538 V 22000 5/6 More #

(2015-01-17)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM[98 12363 V 27500 3/4 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYEUEM 12441 V 29700 2/3 More #

(2014-12-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 12441 V 29700 2/3 More #

(2014-12-29)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-11-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 12441 V 29700 2/3 More #

(2014-11-30)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYEUEM 12441 V 29700 2/3 More #

(2014-11-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
DATA 10834 V 27500 3/4 More #

(2014-11-12)|Astra 3B at 23.5E:
Data1 11778 V 27500 9A More #

(2014-10-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
DATA 10719 V 27500 5/6 More #

(2014-09-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Cobalt Data 12169 H 27500 3/4 More #

(2014-09-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
Cobalt Data 11823 H 27500 3/4 More #

(2014-09-21)|Turksat 3A/4A at 42E:
TKGS DATA 12131 V 27500 5/6 More #

(2014-07-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-06-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-04-05)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-03-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 12640 V 22000 5/6 More #

(2014-03-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2014-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12418 V 29900 2/3 More #

(2014-02-22)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2014-02-02)|Eutelsat 16A at 16E:
V-Data 10803 H 30000 35 More #

(2014-02-02)|Eutelsat 16A at 16E:
V-Data 10803 H 30000 35 More #

(2014-01-20)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 10853 H 29900 5/6 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #

(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8E:
TRC Data1 11996 H 27500 3/4 More #

(2014-01-07)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12731 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 10775 H 29900 5/6 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0E:
IEPG Data 10775 H 29900 5/6 More #

(2013-12-05)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATASYSTEM 11538 V 22000 5/6 More #

(2013-09-28)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12673 V 29900 3/4 More #

(2013-09-17)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-08-11)|Trksat 2A/3A at 42E:
TKGS DATA 12729 H 30000 5/6 More #

(2013-08-11)|Trksat 2A/3A at 42E:
TKGS DATA 12131 V 27500 5/6 More #

(2013-08-11)|Trksat 2A/3A at 42E:
TKGS DATA 12015 H 27500 5/6 More #

(2013-08-11)|Trksat 2A/3A at 42E:
TKGS DATA 11747 H 27500 5/6 More #

(2013-06-28)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11881 H 27500 3/4 More #

(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12418 H 27500 3/4 More #

(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8E:
SIS AUDIO & UTILITY DATA - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #

(2013-03-27)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12476 V 27500 3/4 More #

(2013-03-27)|Astra 4A at 4.8E:
XSI Data 11938 V 27500 3/4 More #

(2013-03-27)|Astra 4A at 4.8E:
EPG_data 11862 V 27500 3/4 More #

(2013-03-27)|Astra 4A at 4.8E:
DATA 11785 V 27500 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-03-12)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 11900 H 29900 3/4 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12092 V 27500 3/4 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12015 V 27500 5/6 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_data_n 12015 V 27500 5/6 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11919 H 27500 3/4 More #

(2013-02-18)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2013-02-18)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-12-22)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM 76 11508 V 22000 5/6 More #

(2012-10-09)|Astra 4A at 4.8E:
Data Test 12149 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
SIS DATA Only 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
EURO RACING - NO DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
TOTE BETF AUDIO AND SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES IP DATA - SIRIUS 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
AUDIO AND DATA ONLY - SIRIUS 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 3 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
SIS GERMANY (NO DATA) - CISCO 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 11 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 10 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 9 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 8 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 7 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 6 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 5 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 4 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Channel 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
SIS UK (DATA ONLY) 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
SIS GERMANY (NO DATA) - CISCO 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
SIS EUROPE (NO DATA) - CISCO 2 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
WILLIAM HILL SIS DATA - CISCO 6 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES SIS DATA - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8E:
SIS AUDIO & UTILITY DATA - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #

(2012-09-25)|Astra 4A at 4.8E:
Data Test 12149 H 27500 3/4 More #

(2012-09-25)|Astra 4A at 4.8E:
Data Test 12149 H 27500 3/4 More #

(2012-09-01)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
BData3 12070 H 27500 3/4 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12673 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12466 V 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12360 H 29900 2/3 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 10853 H 29900 5/6 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 10775 H 29900 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0E:
IEPG Data 10775 H 29900 3/4 More #

(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 12476 V 27500 3/4 More #

(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8E:
EURO RACING - NO DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8E:
TOTE BETF AUDIO AND SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8E:
LADBROKES IP DATA - SIRIUS 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8E:
AUDIO AND DATA ONLY - SIRIUS 12418 H 27500 3/4 More #

(2012-01-30)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2E:
IEPG data 1 11778 V 27500 2/3 More #

(2012-01-29)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2E:
DATA SYSTEM[18 11479 V 22000 5/6 More #

(2012-01-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 29900 3/4 More #

(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8E:
TOTE BETF AUDIO AND SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8E:
Data Test 12149 H 27500 3/4 More #

(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8E:
CORAL TV1 SIS DATA - PVU4 12149 H 27500 3/4 More #

(2011-12-23)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 29900 3/4 More #

(2011-10-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12635 V 29900 3/4 More #

(2011-09-21)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[18 11479 V 22000 5/6 More #

(2011-09-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[114 12640 V 22000 5/6 More #

(2011-09-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[88 12581 V 22000 2/3 More #

(2011-09-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[106 12522 V 22000 2/3 More #

(2011-08-16)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Data_System_TR_66 11739 V 27500 3/4 More #

(2011-08-15)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Data_System_TR_66 11739 V 27500 3/4 More #

(2011-08-13)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2011-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12635 V 29900 3/4 More #

(2011-07-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 29900 3/4 More #

(2011-07-18)|Astra 4A at 4.8E:
Data Test 12188 H 27500 7/8 More #

(2011-07-18)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11900 V 27500 3/4 More #

(2011-07-18)|Astra 4A at 4.8E:
XSI Data 11900 V 27500 3/4 More #

(2011-07-18)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11823 V 27500 3/4 More #

(2011-07-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-05)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2011-07-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12731 H 29900 3/4 More #

(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12731 H 29900 3/4 More #

(2011-06-08)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 29900 3/4 More #

(2011-05-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[106 12522 V 22000 2/3 More #

(2011-05-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[72 11856 V 27500 3/4 More #

(2011-04-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2011-03-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2011-03-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-03-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12034 V 27500 3/4 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12034 V 27500 3/4 More #

(2011-02-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 29900 3/4 More #

(2011-01-30)|Astra 4A at 4.8E:
DATA 11996 H 27500 3/4 More #

(2011-01-30)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2011-01-26)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-12-14)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2E:
IEPG data 8 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8E:
SIS DATA Only 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8E:
SIS DATA and SIS+ (PVU1) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11823 V 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-11-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2010-11-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-10-14)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATASYSTEMS TR 24 11567 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 118 12699 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[118 12699 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATASYSTEM 114 12640 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[114 12640 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[112 12610 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATASYSTEM 84 12090 V 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[84 12090 V 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11934 V 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[76 11934 V 27500 3/4 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11538 V 22000 5/6 More #

(2010-10-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM[76 11538 V 22000 5/6 More #

(2010-09-27)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12207 H 27500 3/4 More #

(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8E:
121 TEST (IRISH GAMES DATA) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8E:
120 TEST (UK STUDIO DATA) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8E:
XSI_Data 11900 V 27500 3/4 More #

(2010-09-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Data_System_TR_66 11739 V 27500 3/4 More #

(2010-09-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
Data_System_TR_66 11739 V 27500 3/4 More #

(2010-09-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11977 H 27500 3/4 More #

(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E:
IEPG data 8 11469 H 27500 2/3 More #

(2010-08-24)|Astra 4A at 4.8E:
SIS Racing - Data Only SIRIUS 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-08-24)|Astra 4A at 4.8E:
121 TEST (IRISH GAMES DATA) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-08-24)|Astra 4A at 4.8E:
120 TEST (UK STUDIO DATA) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-08-24)|Astra 4A at 4.8E:
SIS DATA and SIS+ (PVU1) 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-08-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12713 V 27500 3/4 More #

(2010-08-03)|Eurobird 9A at 9E:
BCC TV 1 DATA 1 11823 H 27500 3/4 More #

(2010-08-03)|Eurobird 9A at 9E:
DATA 1 11823 H 27500 3/4 More #

(2010-08-02)|Eutelsat W3A at 7E:
DATA 11324 V 27500 2/3 More #

(2010-08-02)|Eutelsat W3A at 7E:
99 (DATA) 11324 V 27500 2/3 More #

(2010-08-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2010-07-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-07-15)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2010-07-13)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-07-08)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2010-07-08)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
ARD-Data-2 12109 H 27500 3/4 More #

(2010-06-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11934 V 27500 3/4 More #

(2010-06-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
OUT IP DATA TS1 12111 V 27500 3/4 More #

(2010-06-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IP DATA 12111 V 27500 3/4 More #

(2010-06-03)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-06-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-05-26)|Sirius 4 at 4.8E:
DATA 11996 H 27500 3/4 More #

(2010-05-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
ARD-Data-1 12109 H 27500 3/4 More #

(2010-05-11)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-05-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2010-04-05)|Sirius 4 at 4.8E:
CORAL WITH SIS DATA 12418 H 27500 3/4 More #

(2010-04-05)|Sirius 4 at 4.8E:
INTERTRACK - Datatote 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-04-05)|Sirius 4 at 4.8E:
CORAL TV1 SIS DATA - PVU4 12188 H 27500 7/8 More #

(2010-03-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12360 H 27500 3/4 More #

(2010-02-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-20)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2010-02-07)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 27500 3/4 More #

(2010-01-05)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-12-29)|Eurobird 9A at 9E:
BCC TV 1 DATA 1 11823 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Eurobird 9A at 9E:
DATA 1 11823 H 27500 3/4 More #

(2009-12-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
BData2 12480 V 27500 3/4 More #

(2009-07-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11958 V 27500 3/4 More #

(2009-07-13)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-06-28)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-06-26)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-06-24)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
S4 Data 11727 V 27500 3/4 More #

(2009-06-23)|Sirius 4 at 4.8E:
XSI_Data 11996 H 27500 3/4 More #

(2009-06-17)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12616 H 27500 3/4 More #

(2009-06-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-06-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11862 H 27500 3/4 More #

(2009-06-16)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11843 V 27500 3/4 More #

(2009-06-05)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-26)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-05-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-05-18)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-14)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-05-13)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-05-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-06)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-05-02)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-04-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2009-04-26)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-04-25)|Sirius 4 at 4.8E:
INTERTRACK - Datatote 12188 H 27500 7/8 More #

(2009-04-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12341 V 27500 3/4 More #

(2009-04-22)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12054 H 27500 3/4 More #

(2009-04-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2009-04-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 18 11479 V 22000 5/6 More #

(2009-04-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-06)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-04-04)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-03-31)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-03-31)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM TR94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-03-31)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 94 12285 V 27500 3/4 More #

(2009-03-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11538 V 22000 5/6 More #

(2009-03-17)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11538 V 22000 5/6 More #

(2009-03-17)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2E:
DATA SYSTEM 76 11508 V 22000 5/6 More #

(2009-03-10)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11219 H 27500 3/4 More #

(2009-03-09)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 11219 H 27500 3/4 More #

(2009-03-04)|Sirius 4 at 4.8E:
DATA 2 11747 V 27500 3/4 More #

(2009-03-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-02-28)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-02-20)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11977 H 27500 3/4 More #

(2009-02-17)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12341 V 27500 3/4 More #

(2009-02-05)|Sirius 4 at 4.8E:
DATA 11996 H 27500 3/4 More #

(2009-01-26)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-01-25)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-01-22)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-01-22)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-01-22)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2009-01-18)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-01-17)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2009-01-17)|Sirius 4 at 4.8E:
EPG_data 11862 V 27500 3/4 More #

(2009-01-09)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
BData1 12480 V 27500 3/4 More #

(2009-01-07)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
AH-EMP4-DATA 12149 V 27500 3/4 More #

(2009-01-05)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
ARD-Data-2 12109 H 27500 3/4 More #

(2008-12-21)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2008-12-16)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12092 H 27500 3/4 More #

(2008-12-16)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11843 V 27500 3/4 More #

(2008-12-09)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11843 V 27500 3/4 More #

(2008-12-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATASYSTEM 88 12168 V 27500 3/4 More #

(2008-12-03)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATASYSTEM 88 12168 V 27500 3/4 More #

(2008-11-08)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATASYSTEM 88 12168 V 27500 3/4 More #

(2008-10-20)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12341 V 27500 3/4 More #

(2008-10-20)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12073 V 27500 3/4 More #

(2008-10-20)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11900 H 27500 3/4 More #

(2008-10-19)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2008-10-16)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12034 V 27500 3/4 More #

(2008-10-15)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12034 V 27500 3/4 More #

(2008-10-13)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM 112 12610 V 22000 5/6 More #

(2008-10-11)|Sirius 4 at 4.8E:
DATA 11785 V 27500 3/4 More #

(2008-09-07)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12577 H 27500 3/4 More #

(2008-08-25)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12577 H 27500 3/4 More #

(2008-08-23)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 12577 H 27500 3/4 More #

(2008-08-22)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11355 V 27500 3/4 More #

(2008-08-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM 11538 V 22000 5/6 More #

(2008-08-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM76 11538 V 22000 5/6 More #

(2008-08-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM 11508 V 22000 5/6 More #

(2008-08-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L at 19.2E:
DATA SYSTEM 76 11508 V 22000 5/6 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_02 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
HitCast Data 1 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-08-06)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
Data_01 12539 H 27500 3/4 More #

(2008-07-25)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11958 V 27500 3/4 More #

(2008-07-24)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0E:
IEPG Data 11958 V 27500 3/4 More #

(2008-06-29)|Sirius 4 at 4.8E:
XSI_Data 11766 H 27500 3/4 More #

(2008-06-29)|Sirius 4 at 4.8E:
DATA 2 11766 H 27500 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieąco!

Masz ciekawego newsa, informacj prasową lub pomys na artyku?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramwek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzw w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
2020-02-23
12:30 Wisa Pock - KGHM Zagbie Lubin
15:00 Wisa Krakw - Korona Kielce
17:30 Lech Pozna - Lechia Gdask
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanaw

Video

Program tv - dzisiejszy wieczr
Wpisz nazw kanau:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:15
Mody Pisudski
21:15
Sanatorium mioci 2
22:05
"Sanatorium mioci" - kulisy programu
22:15
Mio od kuchni
23:50
Wamanie na niadanie
TVP 2
20:00
Muzyka, taniec, zabawa
21:00
RoboCop
23:05
Czarny abd
Polsat
20:00
XXI Mazurska Noc Kabaretowa
23:50
Gliniarz z Beverly Hills II
TVN
20:00
Dunkierka
22:15
Czerwona gorczka