Nawet 250 zł za nowe urządzenie do odbioru DVB-T2/HEVC

Nawet 250 zł za nowe urządzenie do odbioru DVB-T2/HEVCRada Ministrów przyjęła we wtorek nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przedłożonej przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi o zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

- W tej sprawie przyjęta została już ustawa, która przewiduje dofinansowanie zakupu sprzętu umożliwiającego odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - telewizora lub dekodera który można podłączyć do starszego typu telewizorów - wyjaśnia minister Janusz Cieszyński.

- Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je - zapewnia minister Janusz Cieszyński. - Nasza propozycja to nie świadczenie socjalne, a uczciwa rekompensata za utratę możliwości korzystania z zakupionego sprzętu. Chcemy zrekompensować wydatek tym, którzy dalej chcą odbierać bezpłatną naziemną telewizję cyfrową.
 

Nowelizacja jest odpowiedzią na głosy ekspertów, którzy wskazywali, że zaproponowana przez Senat kwota dofinansowania telewizora jest niewystarczająca. Dlatego ustanowione zostaną dwa rodzaje dofinansowania - 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów.

Około 30% polskich gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Nowa telewizja naziemna to większa oferta programowa w lepszej jakości obrazu i dźwięku. W Polsce przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC odbędzie się regionalnie, w czterech etapach. W pierwszej kolejności na zmianę muszą być przygotowani mieszkańcy zachodniej Polski - proces rozpocznie się 28 maca w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, spowodowana jest koniecznością doprecyzowania ustawy w kwestii ustalenia osób uprawnionych do uzyskania wsparcia w zakresie przyznania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego.

Najważniejsze rozwiązania ustawy

* Wprowadzone zostanie rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora, czy dekodera.

- W przypadku nabycia telewizora, kwota dofinansowania wyniesie 250 zł.

- W przypadku nabycia dekodera, kwota dofinansowania wyniesie 100 zł.

* Wprost wskazano, że nie ma możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Celem tej zmiany jest wyłączenie z dofinansowania tych ofert, których celem nie jest wymiana odbiornika tylko dofinansowanie usługi

* Tak jak dotychczas, dofinansowanie będzie przysługiwało na wniosek jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego.

* Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych.

* W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku - w przypadku wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

* Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe.

* Program będzie realizowany do końca 2022 r.

Projekt został przyjęty w trybie pilnym i ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

źródło: sat-charts.eu / KPRM
Nawet 250 zł za nowe urządzenie do odbioru DVB-T2/HEVC

Pozostałe informacje


Komentarze ():