Bez Rosji na Eurowizji 2022

Bez Rosji na Eurowizji 2022EBU ogłosiła, że ​​Rosja zostaje wykluczona z tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji.

Zarząd EBU (Europejskiej Unii Nadawców) podjął decyzję na podstawie dzisiejszej rekomendacji organu zarządzającego Konkursem Piosenki Eurowizji, tzw. Grupy Referencyjnej (Reference Group), w oparciu o regulamin imprezy i wartości EBU. Zalecenie Grupy Referencyjnej zostało również poparte przez Komitet ds. Telewizji EBU.

Decyzja jest wyrazem obaw, że w świetle bezprecedensowego kryzysu na Ukrainie dopuszczenie rosyjskiego zgłoszenia w tegorocznym Konkursie naraziłoby reputację Konkursu Eurowizji na szwank.
 

Przed podjęciem tej decyzji EBU poświęciła czas na przeprowadzenie szerokich konsultacji wśród swoich członków.

EBU jest apolityczną organizacją członkowską zrzeszającą nadawców zaangażowanych w przestrzeganie wartości nadawców publicznych.

Pozostajemy oddani ochronie wartości konkursu kultury, który promuje międzynarodową wymianę i zrozumienie, jednoczy publiczność, celebruje różnorodność poprzez muzykę i jednoczy Europę na jednej scenie.
- możemy przeczytać w komunikacie EBU.

źródło: sat-charts.eu / EBU
Bez Rosji na Eurowizji 2022

Pozostałe informacje


Komentarze ():