Wywiad: Co nowego w TVP? Rozmawiamy z Marcinem Dąbrowskim.

Wywiad: Co nowego w TVP? Rozmawiamy z Marcinem Dąbrowskim.Z panem Marcinem Dąbrowskim, Zastępcą Dyrektora ds. Emisji w Ośrodku TVP Technologie, rozmawiamy o przyszłości telewizji linearnej, UHDTV 4K oraz nowościach technologicznych wdrażanych w Telewizji Polskiej.

Paweł Piotrowski, sat-charts.eu: Coraz więcej słyszy się o telewizji ultrawysokiej rozdzielczości. W sklepach pojawiają się już pierwsze telewizory UHDTV. Czy Telewizja Polska korzysta już z tej technologii lub planuje testową emisję UHDTV 4K (np. podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016)?

Marcin Dąbrowski, Ośrodek TVP Technologie: Technologia 4K jest już od pewnego czasu wykorzystywana w TVP w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych i służy do rekonstrukcji taśm światłoczułych z możliwie najwyższą jakością. Natomiast w Ośrodku TVP Technologie prowadziliśmy testy i przygotowujemy się, aby od roku 2015 móc sygnały 4K odbierać spoza TVP, przetwarzać w TVP, tj. np. dodawać do nich dźwięk ze studia, a następnie dystrybuować, głównie do sieci IPTV, które będą zainteresowane współpracą w tym zakresie. Sygnały 4K są obecnie dostarczane do nadawców w formie czterech zsynchronizowanych strumieni wideo H.264, które odpowiadają odpowiednim fragmentom obrazu. Aby uzyskać obraz UHDTV 4K należy je złączyć w jedną całość, a następnie ponownie zakodować w celu dalszej transmisji. W naszych testach wykorzystaliśmy 4 profesjonalne odbiorniki satelitarne. Do połączenia ćwiartek obrazu w jeden strumień 4K oraz zakodowania go kodekiem H.265 (HEVC) wykorzystano rozwiązanie software`owe.


Marcin Dąbrowski, zastępca dyrektora ds. Emisji w Ośrodku TVP Technologie

Czy na multipleksie VIII jest szansa na nowe kanały tematyczne publicznego nadawcy?
 

TVP zgłosiła zainteresowanie obecnością w MUX-8. Należy jednak zauważyć, że jest kilka zagadnień technicznych i biznesowych koniecznych do ustalenia przed zainicjowaniem ewentualnych prac nad uruchomieniem. Jest kilka różnic pomiędzy pasmem UHF i VHF, mamy inną szerokość kanału i inne warunki propagacji, co pociąga stosowanie innych niż w MUX-3 i MUX-1 wariantów transmisji, co z kolei będzie wpływało m.in. na dostępną przepływność.


Centralna Aparatura Emisyjna TVP

Jakie zmiany zostały wprowadzone w lutym br. by przy obniżonej przepływności bitowej uzyskać zadowalającą jakość dla kanałów HD na multipleksie trzecim?

Na początku roku w TVP przetestowano i uruchomiono najnowszej generacji kodery H.264 i multipleksery wytwarzające strumień MUX-3. Jakość subiektywna, co zostało też potwierdzone naszymi wewnętrznymi testami, nie uległa istotnemu pogorszeniu mimo zwiększenia liczby slotów z 8 na 10. Zwiększenie liczby slotów wiązało się ze zmianami programowymi w MUX-1 i MUX-3.


Marcin Dąbrowski pokazuje najnowszą generację multiplekserów generujących strumień MUX-3.

Czy TVP planuje wykorzystywać w przyszłości regularnie modulacje 16APSK/32APSK lub rozszerzenia DVB-S2X realizacji przekazów DSNG?

W związku z rosnąca liczbą przekazów HD przy stałej pojemności satelitarnej dzierżawionej do celu przez TVP, rozważamy stopniowe wdrażanie rozszerzenia standardu DVB-S2. Chodzi o lepsze wykorzystanie dostępnego pasma. Nowe stacje satelitarne HD, tzw. wozy DSNG, jak i odbiorniki satelitarne w Centralnej Aparaturze Emisyjnej przygotowujemy już do możliwości upgrade`u w przyszłości do 16APSK/32APSK.


Antena odbiorcza ustawiona na satelitę Eutelsat 33B

Czy uważa Pan, że telewizja linearna ma jeszcze sens? Czy może w ciągu kilkunastu najbliższych lat zostanie zastąpiona przez usługi typu VOD?

Od wielu lat prognozuje się spadek znaczenia telewizji linearnej, co znajduje odzwierciedlenie w spadku przychodów z reklamy. Ale najnowsze badania wskazują, że paradoksalnie ilość godzin spędzonych przed mediami linearnymi nadal rośnie, choć widać już efekt nasycenia. Jak sądzę, media linearne nie są obecnie zagrożone w sensie ich bytu w ogóle. TVP jest natomiast w głównej producentem i nadawcą treści, a sposób ich dystrybucji (linearny/nielinearny) może ewoluować, na co TVP reaguje.

Dziękuję za rozmowę.

źródło: sat-charts.eu
Wywiad: Co nowego w TVP? Rozmawiamy z Marcinem Dąbrowskim.

Pozostałe informacje


Komentarze ():